Jdi na obsah Jdi na menu
 


logolinkmaska.png                               
 
 
„Venkov – můj domov aneb Víš, kde žiješ?“
 
 
MAS Boskovicko PLUS, o.s., MAS Partnerství venkova, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., společně s Obcí telecí a Základní školou a mateřskou školou Telecí
 
          Centrálně vydávané učebnice nemohou v případě Prvouky a Vlastivědy poskytnout texty využitelné regionálně. Proto jsou jen v obecné formě a je dán prostor učitelům, aby regionální tématiku podávali dle jejich úvahy. Často při dojíždění vyučujících není jejich znalost regionu vysoká a nemohou se opřít o texty, které v regionu vznikly. Proto byl vytvořen výukový program, který tvoří doplňkové učební materiály k učebním osnovám základní školy.
 
         Dojde ke zvýšení znalostí o místě domova dětí a jeho okolí a posílení vztahu k životu na venkově. Současně je cílem seznámení dětí s historií, tradicemi života v regionu a k seznámení se s vazbami k společenskému, kulturnímu i ekonomickému životu venkova v současnosti. Obsahem knih je i zmínka o existenci jednotlivých MAS a jejich smyslu, vysvětlení regionálního partnerství.
 
          Materiály na naší škole ve spolupráci s ostatními členy týmu vytvořila paní Barbora Petrová, z výtvarných prací žáků byla vybrána kresba Kateřiny Dědičové.
 
Výukové materiály:
Čítanky prvouky pro žáky 1. stupně ZŠ „ Obec a okolí“
Čítanka vlastivědy
Pracovní listy, karetní hry – kvarteta, pexesa
 
Dále škola obdržela didaktickou techniku: projektor, notebook a promítací plátno.
 
 

Kalendář, do kterého přispěli naši žáci, nejdete v elektronické podobě v hlavním menu nebo zde.

Malujeme, kreslíme, copak si tu zlepšíme ?

Na podzim loňského o roku vyhlásila MAS SpRP o.s.  projekt pro žáky základních škol na území Poličska  „Malujeme, kreslíme, copak si tu zlepšíme ?“

Cílem projektu bylo jednak to, aby se děti zamyslely nad prostředím v obci, ve které žijí, jednak aby poskytly podněty MAS jako organizaci, která má za cíl rozvíjet region.  Děti vyfotily místo nebo objekt, který by chtěly v příštích letech vylepšit  a samy výtvarně zpracovaly návrh,  jakým způsobem by se dalo místo či objekt vylepšit či nově využít.

Z pozice vyhlašovatele projektu je třeba říci, že nás velmi překvapil počet zúčastněných dětí, který se vyšplhal k číslu 74. Překvapila nás i vysoká kvalita zpracování některých projektů vzhledem k věku dětí.  MAS obdržela celkem 60 projektů, jejichž autoři jsou žáci 1. – 7. tříd základních škol v Bystrém, Pomezí, Rohozné a Telecím. 

Cílem MAS nebylo pojmout tento projekt jako soutěž, ze které by vyšel vítěz. Odměněni  byli všichni účastníci. Výstupem projektu, ve kterém jsou prezentovány všechny obdržené projekty, je stolní týdenní kalendář, který všichni účastníci obdrželi. Dále byly děti odměněny čítankou Vlastivědy Poličska, která je jedním z výstupů projektu spolupráce „Venkov-můj domov aneb Víš, kde žiješ? „

MAS plánuje využít získané projekty i dalšími způsoby, např. výstavami prací v informačních centrech, domovech pro seniory apod.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dětem, které se rozhodly přispět svým nápadem ke zlepšení života ve svých obcích. Velké díky patří i  všem učitelům a ředitelům škol za pomoc při  propagaci projektu a zajištění  podmínek pro zpracování projektu.

                                                                                          Kancelář MAS Sdružení pro rozvoj Poličska