Jdi na obsah Jdi na menu
 


opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg 

Spolu jsme začali, spolu pokračujeme

 

CZ.1.07/1.1.28/01.0014

 

 

8. března 2012 byl v Základní škole a Mateřské škole Korouhev zahájen nový projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Členové realizačního týmu se velmi dobře znají z předešlého projetu Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům. Navazují na úspěšnou spolupráci tří malotřídních základních škol v Korouhvi, Telecím a Oldřiši. Mgr. Tomáš Sobola, ředitel základní školy v Korouhvi a vedoucí projektu, přivítal hosty a členy realizačního týmu a poté paní Veronika Jílková, zastupitelka obce Korouhev, a PaedDr. Dagmar Nejedlá, vedoucí předcházejícího projektu, zhodnotily význam předcházející spolupráce škol.

 

Dále byla představena náplň projektu nového. Ten se snaží o změnu pohlednu na vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Jeho současný obsah je nejvíce omezen materiálními a technickými podmínkami škol a má samozřejmě kořeny i ve skladbě pedagogického sboru – feminizace jej vede z dílen do zahrad, k textilní tvorbě, vaření a k výtvarným činnostem. Vytrácí se klasická práce v dílnách, práce s kovem, dřevem, s keramickými materiály a sklem.  Výsledkem je malý zájem žáků o technické obory. Lidé si přestávají vážit manuální práce, prostě ji neumí a nerozumí jí.

 

Práci ve vlastních dílnách chceme přímo propojit s informacemi z konkrétních oborů, s exkurzemi ve firmách a s návštěvami středních škol. Zároveň chceme upozornit žáky na negativní dopad některých oborů na přírodu a vést je k odpovědnosti za životní prostředí.

Výsledným produktem je vytvoření tří metodických příruček pro učitele základních škol pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce.

 

Projekt je rozdělen do tří fází. V první budou vybaveny školní dílny a v Korouhvi proběhnou i stavební úpravy. Členové týmu projdou vzděláváním a vytvoří metodiky. Na konci této fáze bude uspořádána konference. V druhé budou metodiky ověřovány v praxi, tj. bude podle nich pracováno v zájmových kroužcích. Ve třetí se bude měnit a doplňovat program a příručky podle zkušeností z ověřování, dokončí se jejich grafická podoba a bude vypracována závěrečná zpráva.