Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školy
 
Obsah:
Úplnost a velikost školy
Vybavenost školy
Charakteristika pedagogického sboru
Charakteristika žáků
Dlouhodobé projekty a další aktivity
 
                Úplnost a velikost školy
 
Základní škola a mateřská škola Telecí je jednotřídní mateřská škola a plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. 1. stupeň je tvořen dvěma třídami, které jsou spojené. Pro usnadnění přechodu z 1. na 2. st. je již 5.ročník jednou nohou na 2. stupni (sem již docházejí na výuku i učitelé z 2. stupně) Velkou výhodou je malý počet ve třídách, což umožňuje individuální přístup a rodinné prostředí. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Do školy dojíždějí nejen žáci z okolních obcí (Pustá Rybná, Březiny, Krásné) i někteří zaměstnanci. Od 1. 1. 2003 je právním subjektem. Zřizovatelem je Obec Telecí. 
 
                Vybavenost školy
 
Areál školy se skládá ze dvou dvoupodlažních budov, historické a nové. Tyto budovy obklopuje rozsáhlý pozemek, jehož součástí je dětské hřiště, sportovní hřiště, zahrada s odpočinkovým prostorem a ovocný sad.
Nové prostory mateřské školy mají nábytek i hygienická zařízení uzpůsobená potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Je vybavena hračkami, pomůckami a materiály, které se postupně doplňují. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy ukládat.
Základní škola je dobře vybavena učebnicemi, didaktickou technikou, softwarem. K dispozici je  keramická pec, hrnčířský kruh, pec na smalt a fusing. Celý prostor školy je pokryt signálem WI-FI.
K pohybovým aktivitám škola bezplatně používá tělocvičnu v kulturním domě, fotbalové hřiště a tenisové kurty. Pro veřejná vystoupení a výstavy žákovských prací používá škola sály v kulturním domě.
Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci.
 
                    Charakteristika pedagogického sboru
 
V pedagogickém sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací, pravidelně se všichni zúčastňují DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Pracuje zde výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů. Někteří učitelé prošli kurzy týmové spolupráce, počítačové gramotnosti, řízení lidských zdrojů, všichni učitelé jsou proškolení v problematice ochrany při mimořádných událostech.
 
                Charakteristika žáků
 
Do školy docházejí žáci z obce Telecí a dojíždějí z okolních obcí a samot. Mezi naše žáky patří i žáci v individuálním vzdělávání. Dobré a dlouhodobé zkušenosti jsou s integrací žáků se SPUCH a se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
 
                Dlouhodobé projekty a další aktivity
 
Ve škole jsou organizovány tyto dlouhodobé aktivity a projekty:
Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům - ukončeno
Spolu jsme začali, spolu pokračujeme - ukončeno
Recyklohraní, E-DUR
Ekoškola, Les ve škole
Den Země

Den v …
Den dětí
Vánoční a velikonoční dílny
Ovoce do škol
Rodiče vítáni
Příběhy bezpráví, Jeden svět na školách
E-twinning
vydávání školního časopisu
tvoření s keramikou, točení na hrnčířském kruhu
sportovní aktivity, školní výlety, plavecké kurzy, lyžařské výcviky
divadelní, filmová představení a koncerty
každoroční humanitární akce žáků i zaměstnanců
sběr papíru, elektrozařízení, baterií, hliníku, bylin, cartrigí, použitého oleje
veřejná vystoupení
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář