Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁŘÍ

4.9.- zahájení nového školního roku 2017/2018

27.9.- vybraní žáci pojedou na přespolní běh do Poličky, tam tzv. "sedmičkou" autobusem, návrat nejpozději ve 13 hod. Žáci dostali písemné informace, dozor p.uč. Šíbl.

28.9.- Den české státnosti

29.9.- ředitelské volno


ČERVEN

2.6.- pátek- DĚTSKÝ DEN- WESTERN,žáci z 2. stupně si pro děti z 1. st a MŠ připraví zábavné dopoledne. Pokud máte čas a chuť, přijďte od

9 hod. za námi ke škole.

4.6.- neděle- vybraní žáci, KD Telecí, Vítání občánků

8.6.- čtvrtek- školní výlet 1. st. PRAHA, (podrobné info na úvodní straně)

8.6.-9.6. -čtvrtek, pátek- školní výlet 2. st. PRAHA,  (podrobné info na úvodní straně).

19.6.- pondělí- pedagogická porada

21.6.- středa- školní družina- CBM Polička- Hračka století LEGO, odjezd linkovým autobusem ve 13 hod., návrat linkovým autobusem v 16 hod. (podrobné informace dostanou děti v písemné formě před akcí).

23.6. - pátek, 1.st., CBM Polička, výstava "Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování" , odjezd linkovým autobusem tzv. "7", návrat linkovým autobusem tzv. "11".

26.6. - pondělí- odevzdávání učebnic, úklid tříd a okolí školy

27.6. - úterý- úklid tříd a okolí školy,

           ODVOZ SBĚRU BYLIN

28.6. - středa- dopoledne Branný den, odpoledne Zahradní slavnost - začátek v 15 hod.- vystoupení dětí, 2.st. spaní ve škole...

Odvoz sběru použitého kuchyňského oleje.

29.6. - čtvrtek- 1.st.+MŠ, 8:15 hod.,pohádka Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen, spojeno s Pasováním předškoláků,

1.st. i 2.st. vycházka po okolí

30.6. pátek- VYSVĚDČENÍ, loučení s deváťáky, přivítání prvňáčků

 


KVĚTEN 

1.5. - pondělí, SVÁTEK PRÁCE

2.5. - úterý, školní kolo poznávání rostlin, pro žáky 3. až 9.ročníku, během 5. a 6. vyučovací hodiny ve třídě "u klavíru"

3.5. - středa, 1. stupeň, DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ v Poličce. Odjezd linkovým autobusem tzv. "sedmičkou", příjezd tzv. "jedenáctkou", s sebou helmu na kolo.

3.5. - středa, vybraní žáci z 2. stupně, ZLATÝ LIST Proseč, doprava autem.

4.5. - čtvrtek, vybraní žáci z 3. a 4. ročníku oblastní kolo poznávání rostlin a živočichů,

                       vybraní žáci z 5. až 9. ročníku oblastní kolo poznávání rostlin,

SVČ Mozaika Polička, odjezd v 11:30 hod. linkovým autobusem z Telecí, u pomníku.

5.5. - pátek, FOCENÍ TŘÍD i jednotlivců (Photodienst), v 8:00 hod.

      - 5. vyučov.hodinu, celá škola, PIETNÍ AKT U POMNÍKU RADY TŘÍ

8.5. -pondělí, DEN VÍTĚZSTVÍ

10.5. - středa, TECHNOHRÁTKY, žáci 7. a 8. ročníku, Chrudim,odjezd v 7:35 hod. od školy objednaným autobusem.

17.5.- středa, vybraní žáci, Dopravní soutěž mladých cyklistů, 8:00 hod.            areál Gymnázia Svitavy (podrobné info dostanou žáci v písemné              formě).

24.5. - středa, žáci 1. stupně v 8:00 hod.,přijede divadlo z Hradce Králové, Bajky. 

25.5. - čtvrtek, žáci 2. stupně v 11:15 hod., PREVENTIVNÍ PROGRAM, vedený žáky Gymnázia Polička, (program bude probíhat během 5.a 6. vyučovací hodiny v naší škole).  

   


DUBEN

3.4.- pondělí- filmový festival JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH v Poličce,

(40,-Kč), odjezd od školy v 7:25 hod. objednaným autobusem!

1.st.-Divadelní klub, 2.st.+5.tř. CBM

4.4.- úterý- pedagogická porada

6.4.- čtvrtek- 1.,2.,3.tř. v 8:30 hod. POPLETENÁ POHÁDKA divadlo JOJO

      - rodičovská schůzka od 14:00 do 17:00 hod.

      (p. uč. Boháčová až od 15:00 hod. !)

7.4.- pátek- 3.,4.,5.tř.

       (vybraní žáci:ŠL,KS,AG,PŠ,JH,Ad.H,TE,PE,MS,MT,RH,NB), v 8:00 hod.

       Masarykova ZŠ Polička  TURNAJ VE VYBÍJENÉ

         - 2.st. v 10:15 hod. KYBERŠIKANA 

11.4.- úterý- od 14:00 do 17:00 hod. ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 

          ( v 1. patře staré školní budovy)

        - výchovný koncert pro děti z 1.stupně,Radim ZENKL, 9:00 hod.      

          Sádek (KD, cesta tam pěšky - v 7:30 hod. od školy, cesta zpět linkovým             autobusem tzv. "jedenáctkou", v případě nepřízn. počasí doprava  auty).

13.,14.4. - čtvrtek,pátek- VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

17.4. - pondělí- VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

20.4. - čtvrtek- školní kolo poznávání živočichů, pro žáky 3. až 9.

           ročníku, během 5. a 6. vyučovací hodiny, ve třídě "u klavíru".

25.4.- úterý- odvoz sběru papíru a hliníku, v 8:00 hod.

        -dopoledne celá škola projekt DEN ZEMĚ,     odpoledne UKLIĎME SVĚT, ....opékání špekáčků na ohni

27.4.- čtvrtek- 1. až 5. ročník, VAŘENÍ ve SOU Polička, odjezd linkovým     autobusem tzv. "sedmičkou", návrat linkovým autobusem tzv. "jedenáctkou". S sebou: přezůvky, bílé tričko, pití, svačinu, peníze na autobus.  

27.4. - vybraní žáci z 5. až 9. ročníku, oblastní kolo poznávání živočichů, SVČ Mozaika Polička, odjezd v 11:30 hod. linkovým autobusem z Telecí, u pomníku.

           

 


BŘEZEN

1.3. - středa- schůzka rodičů se zástupcem Výchovného střediska Alfa, v 15 hod. ve školní jídelně.

2.3. - čtvrtek- 1. st. KARNEVAL, ( 3.a 4.vyuč.hodinu- ve školní družině).

        - školní družina- KINO (ANDĚL PÁNĚ 2) v Poličce, odjezd linkovým autobusem ve 13:03 hod., návrat v 15:54 hod.!

6.3.-10.3. JARNÍ PRÁZDNINY

13.3.- pondělí- 1.st. TANCOVÁNÍ SE PSY, v 9:30 hod. ve škol.družině

17.3. - pátek- matematická soutěž KLOKAN pro 2. až 9. ročník.

30.3. - čtvrtek- 3. a 4. ročník DOPRAVNÍ TEORIE, v 10 hod. (2. blok).

31.3. - pátek- třetí sběrný den hliníku.


ÚNOR 

2.2. - čtvrtek- 5. ročník + 2. stupeň BRUSLENÍ v Poličce , odjezd tzv. "sedmičkou", návrat tzv. "jedničkou".

3.2. -pátek- pololetní prázdniny

7.2. -úterý- 7.,8.,9. ročník TECHNOHRÁTKY TŘEMOŠNICE , odjezd od školy v 7:05 hod !!! Návrat kolem 15 hodiny.

10.2. - pátek- střídavý program KNIHOVNA a CBM POLIČKA,

(CBM- výstava- Od doby kamenné do doby slovanských hradišť),(KNIHOVNA- regionální pohádky a pověsti)

 pro žáky všech ročníků, odjezd od školy v 7:30 hod. objednaným autobusem, návrat na oběd, také objednaným autobusem.

23.2.- čtvrtek- 3. a 4. ročník DOPRAVNÍ TEORIE, v 10 hod. (1. blok)

24.2. -pátek- druhý sběrný den hliníku

27.2.- pondělí- 1.,2.,3.,4.ročník BRUSLENÍ na stadionu v Poličce, odpoledne, v rámci Hodiny pohybu navíc a školní družiny.


LEDEN

25.1. - středa- pedagogická porada

27.1. - pátek- první sběrný den hliníku

31.1. - úterý- pololetní vysvědčení

1.,2.,3. třída navštíví program v Tylově domě

v 8:30 hod. Broučci (dramaticko-hudebně-taneční pohádka, pořádá ZUŠ BM Polička). Návrat do školy tzv. "jedenáctkou".


 

PROSINEC

1.12. - čtvrtek, 9,30 - Příběhy bezpráví - projekce filmu - Příběhy těch, kteří opustili své domovy (Česká televize), beseda s panem Janem Kellerem. Srdečně Vás zveme

15.12. - čtvrtek - interaktivní televizní vysílání pro 8. a 9. ročník, webinář na téma HIV

17.12. - sobota - vystoupení dětí v KD Telecí, v rámci Vánočního koncertu, od 18hod

20.12. - úterý - VÁNOČNÍ SETKÁNÍ,  od 15hod, vystoupení, občerstvení, příjemná atmosféra a nálada, přijďte s námi strávit předvánoční odpoledne, těšíme se na Vás

21.12. - středa - setkání se zástupci školy v Třemošnici, 8. a 9. ročník

22.12. - čtvrtek - třídní besídky, předvánoční turnaj

                           - divadelní představení pro 1.st. a MŠ - Divadlo JÓJO - O dvanácti měsíčkách

23. 1. 2016 - 2. 1. 2017 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

RADOSTNÉ A POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A V NOVÉM ROCE HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ A .ŠTĚSTÍ

                                                 PŘEJÍ VŠICHNI ZE ŠKOLY


LISTOPAD

2.11. - úterý - beseda žáků 8. a 9. roč. se zástupcem Průmyslové školy Letohrad

6.11. - vystoupení žáků školy na vítání občánků

10.11. - čtvrtek - pedagogická porada, hodnocení

         -  návštěva SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička - "Ve stylu StarDance" - workshopy, program pro 8. a 9. ročník

14.11. - pondělí - rodičovská schůzka, od 14 hod, v 15 hod společně  ve školní jídelně, setkání s panem ředitelem společnosti Flídr plast s.r.o, 

17.11. - čtvrtek - státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

18.11. - pátek - ředitelské volno

21.11. - pondělí - Poruchy příjmu potravy - beseda 2.st. 

24.11. - čtvrtek - exkurze 8. a 9. roč. - společnost Flídr plast  s.r.o. - Široký důl

29.11. - úterý - beseda o zdravém stravování v rámci projektu  Cepík, od 15.30hod ve školní jídelně, srdečně zveme nejen rodiče, ale i veřejnost

30.11. - středa divadelní představení - Příběh kočky Micky - 1. - 3. tř.


ŘÍJEN

5.10.- středa -  Vývoj hudebních nástrojů od pravěku po současnostpřednáška Mgr. Pavla Josefa Macků, Ph.D. ve škole

6.10. - čtvrtek - dopravní hřiště Polička - zrušeno

18.10. - úterý - BRAMBOROVÝ DEN, den otevřených dveří

20.10. - čtvrtek - návštěva CBM, Den stromů v Poličce, 1.st.

          - žáci 8. a 9. roč. mají možnost navštívit burzu škol - Fabrika Svitavy

21.10. - pátek - fotografování, slavnostní shromáždění u pomníku padlých v 1. světové válce a u příležitosti státního svátku, 5hod

24.,25.10. - pondělí, úterý - ředitelské volno

26.,27.10. - středa, čtvrtek - podzimní prázdniny

28.10. - pátek - Den vzniku samostatného československého státu


ZÁŘÍ

1.9. - čtvrtek - zahájení nového školního roku 2016/2017

TĚŠÍME SE NA VÁS

15.9. - čtvrtek - Pojďme uklízet i na podzim! 17. září je mezinárodní uklízecím dnem akce Clean Up The World! (Ukliďme svět). Pojďme do toho s dalšími desítkami států po celém světě a nenechme se zahambit. Ukliďme alespoň část odpadků po letní sezóně, příroda i člověk si opět oddychne. Sraz je ve 14.00hod u školy.

22.9. - čtvrtek -  přespolní běh Polička, 2. - 9. tř. vybraní žáci

27.9. - úterý - Kukyho stezka Březiny, ŠD, 4. - 5. tř.

28.9. - středa - Den české státnosti 

29.9. - čtvrtek - projekt TECHNOHRÁTKY, žáci 8. a 9. ročníku

30.9. - pátek - Svět v 3D, 1.st - 8.00h, 2. st. - 10.30h, projekce ve škole

 


ČERVEN

1.6. středa - program primární prevence Cesty z cesty 
- Tajuplný ostrov (1., 2. třída - prevence návykových látek)
- Stonožka (3., 4. třída - vrstevnické vztahy)
- Ne návykovým látkám (6., 7. třída - prevence užívání návykových látek)
- Romeo, Julie ... tma (8., 9. třída - partnerské vztahy, sexuální výchova)

6.6. - pondělí - DĚTSKÝ DEN - CESTA KOLEM SVĚTA - žáci z 2.stupně si pro 1.st. a MŠ připraví zábavně dopolední putování, workshop plackování, nebude chybět občerstvení - pokud máte čas a chuť, přijďte od 9.00hod za námi ke škole

7.6. - úterý - poslední plavecký kurz 1.st. a MŠ v Poličce

8.6. - středa - fotografování

9. a 10.6. - čtvrtek, pátek - výlet 2.stupeň, Vysoké pole

10.6. - pátek - 1.st. dopravní hřiště v Poličce

15.6. - středa - výlet 1.st. - Podhůra

                    - Ekotým - slavnostní předávání mezinárodního titulu Ekoškola, který naše škola získala na základě auditu, titul bude předáván v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR, velká gratulace celému ekotýmu a škole 

20.6. - pondělí - porada, závěrečné hodnocení

21.6. - úterý - 1. st. - Dračí pohádka, pasování předškoláků

                   - 2.st. - bubnování s Bětkou a Pavlem Jasanskými

22.6.  - středa - školní družina jede do Solné jeskyně v Poličce

           odjezd ve 13 hod., návrat v 16 hod.

27.6. - pondělí - 1.st. - kino Polička Řachanda

28.6. - úterý - branný den, zahradní slavnost, vystoupení dětí, spaní ve škole

29.6. - středa - 1.st. - procházka na Lucký vrch

30.6. - čtvrtek - VYSVĚDČENÍ, loučení s deváťáky přivítání prvňáčků

 


KVĚTEN

Pokračuje výuka Mladého zdravotníka (2.stupeň, 1. stupeň má poslední lekce 2.5.) a výstava k příležitosti 700. výročí narození Karla IV. 

3.5.- úterý - školní kolo v poznávání rostlin, 3. - 9. ročník

5.5. - čtvrtek - oblastní kolo v poznávání rostlin v Poličce - Středisko volného času Mozaika, vybraní žáci

6.5. - pátek - pietní akt u pomníku

                  - dopravní dopoledne, jízda zručnosti, dopravní značky,
                    testy,...

9.5. - pondělí - návštěva zástupců Ekoškoly

10.5. - úterý -  žáci 1. stupně (+ MŠ) začínají jezdit na plavecký výcvik do Poličky, bude se jezdit objednaným autobusem od školy (tam i zpět), žáci absolvují 5 lekcí (vždy v úterý), 1. vyučovací hodina a část 2. bude probíhat dle rozvrhu

12.5. - čtvrtek - Zlatý list - přírodovědná soutěž v Proseči, zvolený tým

19.5. - čtvrtek - školní družina jede do kina do Poličky

27.5. - pátek - dopravní soutěž v Poličce, někteří žáci

                   - 1.st. - návštěva Jimramova - výstava výtvarných prací k 170. výročí narození Jana Karafiáta - výtvarná soutěž Karafiátovi Broučci, které se úspěšně zúčastnili i naši žáci, divadelní představení žáků ZŠ Jimramov Broučci, dětské hřiště


DUBEN

Zahájení výuky žáků v normě Mladého zdravotníka. Výuka  probíhá ve spolupráci s ČČK Svitavy a odborné lektorky Ludmily Dvořákové. Výuku absolvují žáci 1. i 2. stupně.

Ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského  ve škole probíhá výstava k příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Výstava nese název "Karel IV. - Život Otce vlasti" a je ke zhlédnutí v relaxačním koutku školy. Výstava potrvá do konce května.

8.4. - pátek - festival Jeden svět v Poličce, 1. i 2. stupeň, ráno odjíždíme všichni vlastním autobusem od zastávky Pomníku padlých, po projekci žáci navštíví Centrum Bohuslava Martinů a výstavu Příběhy Romů, návrat linkovým autobusem

14.4. - čtvrtek - Ukliďme Česko - Ukliďme Telecí - zapojili jsme se do celorepublikového projektu, pokud budete mít čas a chuť zapojte se s námi, sraz je v 13.00hod u školy, poté se pokusíme udělat něco dobrého pro naše okolí, pro Vás bude připraveno i něco malého na zub. Po skončení úklidu opékání. Pro zájemce možnost prohlídky školy.

Více info o projektu -  http://www.uklidmecesko.cz/

15.4. - pátek - pedagogická porada, hodnocení

18.4. - pondělí - školní kolo v poznávání živočichů

19.4. - úterý - rodičovské schůzky, od 14.00hod, v 15.00hod společné setkání ve školní jídelně, volby do školské rady

22.4. - pátek - DEN ZEMĚ

26.  a 27.4. - úterý, středa - Finanční gramotnost pro 5.-9. ročník

28.4. - čtvrtek - oblastní kolo soutěže v Poznávání živočichů v Poličce

25.-28.4.- sběr starého papíru a hliníku


BŘEZEN

Březen měsíc čtenářů - aktivity podporující četbu, čtenářství, knihovny,...

  9.3. - středa - teorie dopravní výchovy - od 9.30 - 3. a 4. ročník (2. blok)

         - projekt Technohrátky Česká Třebová

18.3. - pátek - Matematický klokan - celá škola

23.3. - středa - slavnostní otevření nové knihovny, výstava oblíbených knih, čtenářské dílny žáků

24.3. - čtvrtek - velikonoční prázdniny

25.3. - pátek - svátek

28.3. - Pondělí velikonoční

30. 3. - středa - program primární prevence Cesty z cesty Akce přesunuta na 1. 6. 2016

- Tajuplný ostrov (1., 2. třída - prevence návykových látek)

- Stonožka (3., 4. třída - vrstevnické vztahy)

- Ne návykovým látkám (6., 7. třída - prevence užívání návykových látek)

- Romeo, Julie ... tma (8., 9. třída - partnerské vztahy, sexuální výchova)

30. 3. - projekt Technohrátky  Polička (7. a 8. ročník)

 


ÚNOR

4.2. - čtvrtek - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY, od 14 do 16 hod v přízemí nové budovy školy, těšíme se na Vás.

8. - 12.2. - lyžařský výcvik v Poličce, 6. a 7. ročník.

12.2. - pátek - Kapřík Metlík - autorské čtení Jana Opatřila, od 10.20 - 1. stupeň

16.2. - úterý - zdravé vaření, 5. - 9. ročník.

17.2. - středa - teorie dopravní výchovy - od 10.30 - 3. a 4. ročník (1. blok)

22. - 28.2. - JARNÍ PRÁZDNINY


LEDEN

19.1. - úterý - pedagogická porada, pololetní hodnocení.

27.1. - středa - 1.stupeň, bruslení a kino v Poličce - Malý princ,

        - čtenářské odpoledne pro rodiče s dětmi (1. třída)

28.1. - čtvrtek - pololetní vysvědčení.

29.1. - pátek - POLOLETNÍ PRÁZDNINY.

Dle sněhových podmínek proběhne lyžařský výcvik - 6. a 7. ročník.


PROSINEC

1.12. - úterý - Motani - Keňa&gorily - geografický vzdělávací pořad, filmová projekce, Divadelní klub Polička, 8.15 - 1. stupeň, 10.15 - 2.stupeň, před projekcí jde 2.st. do CBM na výukový program, společný odjezd v 7.30 od školy vlastním autobusem, návrat linkou - 1.st. - tzv. jedenáctkou, 2.st. - tzv. jedničkou.

3.12. - čtvrtek - dopolední program pro EKOTÝM. 

15.12. - úterý - VÁNOČNÍ BESÍDKA v kulturním domě Telecí od 15.30 hod, vystoupení dětí, něco dobrého k zakousnutí, příjemné posezení, vánoční pohoda.

18.12. - pátek - třídní besídky, vánoční pohádka pro 1. stupeň - 8.30hod
- předvánoční turnaj - 2. stupeň

21. a 22.12. - ředitelské volno.

23.12. - 3.1. - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Opět se uvidíme v pondělí 4.1.2016.

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE. 

VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE.


LISTOPAD

2.11. pondělí - bubnování s Bětkou a Pavlem Jasanskými, MŠ a žáci 1.stupně.

- beseda se zástupci Průmyslové školy Letohrad, žáci 8. a 9. roč.


3.11. - úterý - sázení stromů s rodiči, od 15.00 hod v sadu u školy.

9.11. - pondělí - PLYŠÁČKOVÁNÍ - zdravověda hravou formou, žáci 1. ročníku a MŠ.

10.11. - úterý - pedagogická rada, hodnocení 1. čtvrtletí.

- beseda s pracovníkem z ÚP ČR pro žáky 8. a 9. ročníku.

12.11. - čtvrtek - PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ, beseda a projekce filmů, žáci 2. stupně.

16.11. - pondělí - ředitelské volno.

17.11. - úterý - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii.

19.11. - čtvrtek - třídní schůzky od 14.00 hod, společné setkání v 15.00 hod ve školní jídelně.

27.11. - pátek - jste srdečně zvání na den otevřených dveří, máte možnost přijít do výuky a nahlédnout tak pod pokličku.


ŘÍJEN

V týdnu od 5. do 9. října 2015 dojde k některým změnám v rozvrhu hodin.

- ve středu 7. října odpadá hudební výchova - 2. st. (6. hodina)

- ve čtvrtek 8. října odpadá odpolední vyučování tělesná výchova 2. st. 

Výuku za nepřítomné pedagogy zajistí adekvátní zástupci.

Důvodem těchto změn je zahraniční stáž pedagogů v rámci projektu Poznáváme nové ( Výzva č. 56 OPVK).

6.10. - úterý -  návštěva pracovníků ze SOŠ a SOU technického Třemošnice, 13,00 - 8. a 9. ročník, volba povolání.

6.10. - úterý - 1. - 4. třída - Divadlo JoJo - 8,30hod.

12.10. - pondělí - 2. stupeň - Orfeus a Eurydika (festival Zákrejsova Polička) autorský muzikál ZUŠ Bystré, odjezd ráno tzv. sedmičkou na zastávku "u divadla", po představení půjdeme bruslit, návrat tzv. jedničkou, odpolední vyučování odpadá.

15.10. - čtvrtek - svoz nepotřebných elektrospotřebičů, pokud nějaké doma máte, budeme rádi, když nám je donesete do školy, předem děkujeme.

16.10. - pátek - turnaj ve stolním tenise v Poličce.

21.10. - středa - Přehlídka středních škol Svitavy v prostorách multifunkčního centra Fabrika, od 9 hod pro veřejnost, vhodné pro žáky 8. a 9. ročníku.

22.10. - čtvrtek - stolní tenis Litomyšl. V Poličce naši deváťáci zvítězili, takže postup do dalšího kola.

29. a 30.10. - čtvrtek, pátek - PODZIMNÍ PRÁZDNINY.


ZÁŘÍ

1.9. - úterý - zahájení nového školního roku.

15.9.- úterý - informativní schůzka s rodiči - studijní pobyt Londýn 2015,od     14.30, týká se rodičů vybraných dětí.

16.9. - středa - projekt TECHNOHRÁTKY, žáci 8. a 9. ročníku navštíví SPŠ stavební v Pardubicích.

22.9.- úterý - přespolní běh Polička.

24.9.- čtvrtek - Tibet - beseda, tanec, kaligrafie, ochutnávka čaje, 1. i 2. stupeň.

27.9. - 3.10. - jazykově vzdělávací pobyt v Londýně pro žáky v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

 


VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY

BUDEME SE TĚŠIT OPĚT V ZÁŘÍ

Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. září.


Červen

1.6. - pondělí - CIRKUSOVÝ DEN DĚTÍ - 2. stupeň si připraví zábavné dopoledne pro 1. stupeň a MŠ.

2.,9.,16.6. - úterý - plavecký výcvik pro 1. stupeň a MŠ.

3.6. - středa - fotografování 1. stupeň.

4.6. - čtvrtek - fotografování 2. stupeň.

5.6. - pátek - 1. stupeň dopravní hřiště v Poličce.

- výlet EKOTÝMU do Olomouce - návštěva ZOO, ekologického centra Sluňákov.

8.6. - pondělí - v rámci šerpování MŠ bude divadelní představení pro

1. stupeň - "Jejda strašidýlka".

- ŠD - návštěva solné jeskyně Polička.

9.6. - úterý - poznávání rostlin, Mozaika Polička.

10.6. - středa - poznávání živočichů, Mozaika Polička.

 - finále matematické soutěže ABAKU, Praha - do finále se dostali dva naši žáci.

11.6. - čtvrtek - atletická všestrannost Polička.

12.6. - pátek - možnost měření očí, MŠ a žáci do 10 let.

15.6. - pondělí - 8. a 9. třída výlet do Proseče.

16.6. - úterý - pedagogická porada, závěrečné hodnocení.

17.6. - středa - výlet 1.stupeň - Podlesí, Blatiny.

19. 6. - pátek - 2. stupeňKvětná zahrada – Den otevřených dveří

Odjezd: v 7, 00 linkovým autobusem do Poličky, autobusové nádraží, zde přestup směr Květná, návrat: v 13, 00 linkovým autobusem z Poličky

S sebou: peníze na cestu, svačinu, pokrývku hlavy, volnější oblečení

25.6. - čtvrtek - branný den, zahradní slavnost, vystoupení dětí, spaní ve škole.

26.6. - pátek - 2.stupeň, vycházka po okolí.

29.6. - pondělí - 1.stupeň vycházka - Lucký vrch.

30.6. - úterý - vysvědčení, loučení s deváťáky, přivítání prvňáčků.


Květen

1. a 8.5. - Státní svátky.

14.5. - čtvrtek - seminář pro pedagogy v rámci projektu "Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách", v odpoledních hodinách.

19.5. - úterý - žáci 1. stupně (+ MŠ) začínají jezdit na plavecký výcvik do Poličky, bude se jezdit objednaným autobusem od školy (tam i zpět), žáci absolvují 5 lekcí( vždy v úterý), 1. vyučovací hodina a část 2. bude probíhat dle rozvrhu, cena plaveckého výcviku je 225,- Kč. Jízda autobusem je žákům hrazena z finančního daru rodičů - velmi děkujeme.

19.5. - úterý - žáci 4. a 5. třídy jedou tzv. sedmičkou na vzdělávací program do Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Ráno si žáci sami hradí autobus (jede s nimi paní uč. Šírková). Poté se zúčastní plaveckého výcviku a vrátí se s ostatními objednaným autobusem. Vstupné na program je hrazeno z třídního fondu.


 Duben

Sběr a odvoz starého papíru. Konec soutěže ve sběru hliníku.

2.,3.4. - čtvrtek, pátek - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY.

6.4. - PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ.

10.4. - pátek - pedagogická porada, čtvrtletní hodnocení.

13.4. - pondělí - Miloš Dvořáček - hudební pořad.

21.4. - úterý - RODIČOVSKÁ SCHŮZKA, od 15.00hod.

24.4. - pátek - DEN ZEMĚ, projekt E-DUR.

30.4. - čtvrtek -  pálení čarodějnic, společné odpoledne, stavění májky.


Březen

Březen měsíc čtenářů - aktivity podporující četbu, čtenářství, knihovny,...

3. 3. - úterý - ukázka dravců - celá ZŠ + MŠ, cena 40,- Kč - 2.stupeň, 1. stupeň je hrazen z fondu, akce se koná u školy.

4. 3. - středa - seminář pro pedagogy v rámci projektu "Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách", v odpoledních hodinách.

16. 3. - pondělí - festival dokumentárních filmů Jeden svět v Poličce, CBM,1. st.

17. 3. - úterý - festival dokumentárních filmů Jeden svět v Poličce, CBM, 2. st.

20. 3. - pátek - MATEMATICKÝ KLOKAN.

25. 3. - středa - Šakalí léta - muzikál, návštěva představení žáků literárně- dramatického oboru ZUŠ Polička, Tylův dům, žáci 8. a 9. ročníku.

 


Únor

2. - 6. 2. - tématický týden Napříč kontinenty - Čína.

2. a 3. 2. - pondělí a úterý - dopravní teorie - 3., 4. ročník.

4. 2. - středa - seminář pro pedagogy v rámci projektu "Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách".

5. 2. - čtvrtek - zápis do 1. třídy - od 13 do 16 hodin v budově školy, nezapomeňte prosím rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

10. 2. - úterý - recitační soutěž v Poličce, vybraní žáci 1.stupně.

13. 2. - pátek - bruslení v Poličce - 1. stupeň.

16. - 20. 2. - jarní prázdniny.

25. 2. - středa - Expediční kamera - filmová projekce, beseda, žáci 2. stupně.

 


Leden

6.1.úterý - divadelní představení O statečném kapitánovi Ploutvičkovi, 1. stupeň + MŠ

21.1. - středa - pedagogická porada.

28.1. - středa - žáci 7.-9.ročníku se zúčastní projektu Technohrátky Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto.

29.1.- čtvrtek - pololetní vysvědčení, bruslení Polička - 2.stupeň.

30.1. - pátek - pololetní prázdniny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosinec

5.12. - pátek - mikulášské dílny.

8.12. - pondělí - ekologický program společnosti EKO-KOM  Tonda obal na cestách, 1.stupeň (4. vyučovací hodina), 2. stupeň (5. vyučovací hodina). Program je pro žáky zdarma.

12.12. - pátek - 1. stupeň navštíví CBM v Poličce - vánoční výstava Jesličky z Poličky

          - PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ - od 15.30 hod v KD Telecí, přijďte s námi strávit příjemné odpoledne, čeká vás
 vystoupení dětí, vánoční jarmark i něco dobrého k  zakousnutí.

17.12. - středa - zdravé vaření - žáci 2. stupně.

18.12. - čtvrtek - vánoční turnaj.

19.12. - pátek - divadelní představení - Divadlo JÓJO - 1. stupeň, MŠ.

20.12. - sobota - vystoupení žáků na Vánočním koncertě v KD Telecí, od 18.00hod.

22.12. - 2.1. - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

PŘEJEME KRÁSNÉ, KLIDNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE

A VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE.

 

—----------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad

3. 11. - pondělí - Příběhy bezpráví - beseda s panem Vlastimilem Venclíkem a promítání jeho filmů, začátek v 10, 00hod, 7. až 9. ročník.

4.11. - úterý - žáci 9. ročníku mají možnost účastnit se Burzy škol ve Svitavách.

5.11. - středa - účast na turnaji ve florbale v Poličce, vybrané žákyně 2. stupně.

          - účast žáků na turnaji ve stolním tenise - krajské kolo Holice.

14. 11. - pátek - oslava svátku svatého Martina+ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, projektový den - program naleznete na úvodní staně.

17.11. - pondělí - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii.

18.11. - úterý - porada, čtvrtletní hodnocení, projekce filmu 1989 - 2. stupeň.

19. 11. - středa - Škola na zámku (Regionální muzeum Litomyšl) - všechny ročníky.

Program: 

7, 30 odjezd vlastním autobusem od školy.

8, 30 1.stupeň: program Po stopách soch, 2. stupeň: Kresli jako renesanční mistr.

12, 00 bazén Litomyšl

13, 30 odjezd z Litomyšle

Návrat do Telecího na tzv. trojku.

Vybíráme: 200,- Kč

S sebou teplé oblečení ! Část programu je  venku v zámeckých zahradách.

28.11. - pátek - vybraní žáci 2.stupně (chlapci) se zúčastní turnaje ve florbale v Poličce.

   


           

Říjen

8. 10. - středa - návštěva pracovníků z Průmyslové střední školy Letohrad, 13,00 - 9. ročník, volba povolání

8. 10. - středa - Dopravní hřiště. žáci 1. stupně, odjezd linkovým autobusem v 7,00 Pomník padlých, návrat 10,41 ze zastávky Polička, u divadla. S sebou: teplé oblečení.

9. 10. - čtvrtek - Pohádkové vaření - SOŠ a SOU Polička, odjezd linkovým autobusem v 7,00 Pomník padlých, návrat 10,41 ze zastávky Polička, u divadla.

13. 10. - pondělí - Prodaná nevěsta (Divadelní spolek pro náctileté pod vedením B. Kaprasové a V. Jílkové. Tylův dům) a P. Herynek - Šperky (Městské muzeum a galerie Polička). Odjezd linkovým autobusem v 7,00 Pomník padlých, návrat 10,41 ze zastávky Polička, u divadla. Páta hodina a odpolední vyučování dle rozvrhu.

vstupné: 30,-Kč divadlo, 25,-Kč výstava + autobus

14. 10. - úterý - návštěva pracovníků ze SOŠ a SOU technického Třemošnice, 13,00 - 9. ročník, volba povolání.

16.10. - čtvrtek - zapojení školy do projektu v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se hladu, proběhne akce www.rozvojovka.cz/akce-moje-volba-muj-svet.

22.10. - středa - oblastní kolo ve stolním tenise, ZŠ na Lukách Polička, vybraní žáci.

23. 10. - čtvrtek - v 15,30 ve školní jídelně - rodičovská schůzka,  následuje informační odpoledne.

24. 10. - pátek - Slavnostní shromáždění u pomníku padlých v 1. světové válce a u příležitosti státního svátku, v době vyučování, oba stupně.

27. a 29. 10. - pondělí, středa - podzimní prázdniny

28. 10. - úterý - Státní svátek

30.10. - čtvrtek - okresní kolo ve stolním tenise v Litomyšli, postupující žáci.

31. 10. - pátek - Fyzika hrou - Interaktivní vzdělávací výstava ve Žďáru nad Sázavou, odjezd ráno 6, 37 (sedmička z Poličky), návrat tzv. jedničkou.

Informace pro žáky 8. a 9. ročníku: Burza škol se ve svitavské Fabrice koná 4. 11. 2014.

 

 


 ZÁŘÍ

1.9. - pondělí - zahájení nového školního roku 2014 - 2015
TĚŠÍME SE NA VÁS

8.9. - pondělí - Divadélko pro školy - 9hod - Písnička pro draka (1.st. + MŠ), 10hod - Divadlo nekouše (2.st.).

16.9. - úterý - úvodní seminář projektu "Gramotnost není jenom čtení", 15.30hod v budově školy, ICT učebna, projekt je realizován Mateřským a rodinným centrem Krůček ze Svitav za podpory Evropského sociálního fondu. Projekt probíhá ve spolupráci s Obcí Telecí.

17.9. - středa - konzultace k projektu Ekoškola - pedagogové.

18.9. - čtvrtek - přespolní běh Polička.

30.9. - úterý - projekt Technohrátky - Moravská Třebová, žáci 8. a 9. ročníku.

 


ČERVEN

5.6. - čtvrtek - DEN DĚTÍ - zábavné a sportovní aktivity ve znamení pirátsko-námořnickém, uvítáme i rodiče, začátek v 9.30hodin v areálu školy.

6.6. - pátek - 1.stupeň pojede na dopravní hřiště v Poličce.

10.6. - úterý - vybraní žáci 1. stupně - atletická všestranost Polička

17.6. - úterý - 1.stupeň výlet Třebíč
                      - 2. stupeň exkurze v elektrárně Dukovany

18.6. - středa - pedagogická porada, hodnocení.

19. - 21.6. - výlet 2.stupeň - LEDNICE.

Školní  výlet               19. – 21. 6. 2014 Lednice

Odjezd:  19. 6. 2014 sedmičkou do Poličky, potom vlakem přes Svitavy a Brno

Příjezd:  21. 6. 2014 v 12,30 do Poličky, v 13,00 do Telecího

Ubytování:   autokemp  Apollo, lůžkoviny jsou v ceně, na chatce je rychlovarná konvice a v táboře kuchyňka

Stravování: 1. den-vlastní zásoby, 2. den: snídaně a večer v kempu (polopenze) ,3. den - společná snídaně

Program:

1. den: cesta, Janův hrad, ubytování, volný program - míčové hry apod.

2. den: Lednicko - valtický areál

3. den: cesta domů

S sebou (mimo jiné): sportovní oblečení a obuv, pokrývku hlavy, oblečení do deště(pláštěnka, nepromokavá bunda),opalovací ochranný krém, léky, přiměřené kapesné.

Cena:  ubytování-2x130                                               Vstup do zámku si platí každý sám dle zájmu

            polopenze-1x110

            cesta-asi 300

 celkem s rezervou 700,- Kč

24.6. - úterý - 1.,2.,5.roč. - procházka Lucký vrch

                      - 3.,4.roč. - výlet Jimramov

                      - 2.stupeň - procházka Borová, minigolf

25.6. - středa - zahradní slavnost - odpolední zábavné a sportovní aktivity v okolí školy, vystoupení žáků, spaní ve škole, opékání, uvítáme a srdečně zveme rodiče.

26.6. - čtvrtek - pasování prvňáčků s pohádkou.

27.6. - pátek - vysvědčení . loučení s deváťáky.

28.6. - 31.8. - HLAVNÍ PRÁZDNINY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Všem přejeme, aby načerpali nové síly do dalšího školního roku, který začíná v PONDĚLÍ - 1.9.2014. Užijte si prázdniny.


KVĚTEN

7.5. -středa - pietní akt u pomníku.

15.5. - čtvrtek - soutěž v poznávání rostlin Polička pro 5.-9.ročník.

21.5. - středa - okresní kolo v poznávání rostlin Litomyšl.

23.5. - pátek - výjezdní program Recyklace hrou, žáci 1. i 2. stupně se hravou formou dozvědí o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí.

26. - 30.5. - projekt Austrálie - žáci se seznámí zajímavou formou s informacemi, kulturou a tradicemi Austrálie, téma se bude prolínat ve  všech předmětech a můžeme se těšit i na něco dobrého k zakousnutí.

27.5. - úterý - vybraní žáci se zúčastní Dopravní soutěže ve Svitavách.

29.5. - čtvrtek - 1.st. navštíví CBM v Poličce, program Hry a klamy.

30.5. - pátek - DEN DĚTÍ - zábavné a sportovní aktivity pro děti, uvítáme i rodiče - POZOR AKCE ZRUŠENA - PŘESUNUTO NA PŘÍŠTÍ TÝDEN, PŘESNÝ DEN BUDE UPŘESNĚN - ČTVRTEK 5.6.!!!

Upozorňujeme rodiče a žáky naší školy, že na ve dnech 2. a 9. května je vyhlášeno ředitelské volno. 


DUBEN

Duben měsíc bezpečnosti - 4. 4. - pátek - dopravní soutěž - Dejte dětem, prosím, sportovní oblečení. Součástí dopravní výchovy je i jízda zručnosti a nácvik první pomoci.

 9. 4. - středa - Technohrátky - návštěva SOŠ a SOU Polička - 7. a 8. ročník, 1. hodinu výuka podle rozhvrhu. Odjezd projektovým autobusem od školy, návrat asi ve 14,00.

1.       10. 4. - čtvrtek  přijede známý hudebník Miloš Dvořáček s pořadem Drum -  in. Vstupné 50,- Kč hradíme z fondu pro I. stupeň, II. stupeň vybíráme. Vystoupení proběhne v tělocvičně.

101 10. 4. - čtvrtek - Soutěž v poznávání živočichů - 2. stupeň - odjezd v 13,00 do Poličky - vybraní žáci.

2.       15. 4. - úterý - proběhne další schůzka rodičů. Začátek v 15,00 hodin ve školní jídelně.

3.       Od 17. 4. do 21. 4. jsou VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY.        

        22. a 23.4. - probíhají přijímací zkoušky na SŠ - přejeme našim žákům hodně štěstí.

        22. - 29.4. SBĚR STARÉHO PAPÍRU. Žáci mohou po Velikonocích nosit do školy svázené balíčky starého papíru (noviny, časopisy, karton svázat zvlášť), pokud možno zvážit a podepsat. Peníze za sběr budou žákům proplaceny. Sběr bude odvezen 30.4.   

         24. 4. - čtvrtek - DEN ZEMĚ - projekt E-DUR, úklid v okolí školy.

25.   25. 4.  - pátek - Dopravní soutěž v Poličce

         29. 4. - úterý - FOTOGRAFOVÁNÍ

3       30. 4. - středa – BESEDA O POŽÁRNÍ PREVENCI. Po ní následuje opékání špekáčků u „bezpečného“ ohně a příprava na Filipojakubskou noc.


 

BŘEZEN

Březen měsíc čtenářů - Během tohoto měsíce navštívíme obecní knihovnu v Telecím a vyzdobíme ji, povíme si o činnosti knihoven v ČR a budeme se snažit posilovat společenský význam četby. 

Děkujeme paní Strakové za spolupráci.

POZOR V rámci projektu RECYKLOHRANÍ sbíráme i prázdné tonery a cartridge, pokud je doma máte a nevíte co s nimi, budeme rádi, když nám je přinesete so školy. Sběrný kontejner je umístěn ve staré budově školy (jeden je i na obecním úřadě). Předem děkujeme.

18.3.-úterý - 1.st.- festival Jeden svět v Poličce, Centrum Bohuslava Maretinů.

19.3. - středa - 2.st. -festival Jeden svět v Poličce, Centrum Bohuslava Martinů.

21. 3. Ve škole proběhne soutěž Matematický klokan.

27. 3. J. Uhlíř Hodina zpívání ve zvěřinci (TD Polička) - žáci 1. stupně. NA VYSTOUPENÍ JEDEME OBJEDNANÝM AUTOBUSEM OD ŠKOLY. DĚTI PŘIJDOU OBVYKLÝM ZPŮSOBEM DO ŠKOLY. ZPĚT POJEDEME LINKOVÝM AUTOBUSEM V 10,40 Z POLIČKY. JÍZDNÉ Z POLIČKY HRADÍ KAŽDÝ SÁM.

Pokračuje sběr hliníku, v dubnu se bude vybírat sběr starého papíru.

podrobnosti

 


ÚNOR

4.2. - úterý - žáci 1. stupně navštíví zábavný  vzdělávací program vaření v SOŠ a SOU Polička.

6.2.- čtvrtek - se koná ZÁPIS do 1. třídy, od 14.00 - 17.00hod.

10. - 16.2. - JARNÍ PRÁZDNINY

17.2. - pondělí - žáci 3. a 4. ročníku se zúčastní teorie dopravní výchovy.

19.2. - středa - dílna smaltu s lektorkou Olgou Hudskou, od 16.30hod v budově školy.

17. - 21.2. - projekt JIŽNÍ EVROPA, žáci se zajímavou formou seznámí s informacemi,kulturou a zvyky Jižní Evropy, téma se bude prolínat ve všech předmětech a paní kuchařky nám uvaří něco dobrého z jižanské kuchyně.

20. 2. - čtvrtek -  bruslení v Poličce, ráno odjezd tzv. sedmičkou do Poličky, vracíme se v 10, 45 a pokračujeme ve vyučování.

24. - 28.2. - žáci 6. a 7. ročníku se zúčastní lyžařského výcviku, budeme jezdit do Poličky, snad nám sníh vydrží.

Soutěž ve sběru hliníku:

Začínáme se sběrem hliníku. Sběrné dny budou každý poslední pátek v měsíci. Odměněni budou nejlepší třídy. Sběr skončí v červnu. Bližší informace mají žáci na plakátku ve svých třídách a na nástěnkách na chodbách.

V dubnu se také uskuteční sběr starého papíru!

 


 

LEDEN

23. 1. - čtvrtek -Svoz elektroodpadu - Pokud máte doma ještě nějaký elektroodpad, doneste je, prosím, do školy do uvedeného data. Svoz elektroodpadu se koná v rámci projektu RECYKLOHRANÍ.

            - žáci 2. stupně se zúčastní turnaje v halové kopané v Poličce

28.1. - úterý - První pomoc - program pro MŠ a 1. stupeň

30.1. - čtvrtek - Zvědavá pohádka - žáci 1. - 3. ročníku

                         - žáci obdrží hodnocení své práce za 1. pololetí

31.1. - pátek - POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Lyžařský výcvik

Žáci 6. a 7. ročníku se  během ledna nebo února ( podle sněhových podmínek) zúčastní lyžařského výcviku ,kde bude probíhat výuka lyžování.

Prosíme proto rodiče, aby svým dětem zajistili příslušné lyžařské vybavení. Jedná se o sjezdové lyže , které by měly sahat asi po bradu. Není nutné kupovat nové vybavení, je možné vše vypůjčit v půjčovně nebo od starších spolužáků a pod. Doporučujeme také sehnat helmu.Bezpečnostní vázání je nutné nechat seřídit. To dělají na počkání třeba v prodejnách sportu v Poličce, Litomyšli, Sitavách, Sporten v Novém Městě n.M. nebo v prodejně u Slonka a jinde.

Tip: na gymnáziu v Poličce půjčují kompletní lyžařské vybavení. Na 5 dní za 550 Kč. Pokud má někdo sourozence na této škole, pak půjčení vyjde ještě levněji.

 

Výuka jízdy na snowbordu probíhat nebude, ale ti žáci, kteří jízdu na prkně zvládají se mohou tomuto sportu věnovat odpoledne

 


PROSINEC

3.12. - úterý - žáci 2. stupně se zúčastní turnaje ve florbale do Poličky.

4.12. - středa - předvánoční dílnička SMALTU bohužel zrušena z důvodu rozbití pece, až bude opravena, pokusíme se najít náhradní termín, omlouváme se a děkujeme za pochopení.

- žáci 1. a 3. roč. - divadlo Jójo s představením "Sněhové nadělení".

6. 12. - pátek - 1. - 9. - ročník - Obec Telecí a Československá obec legionářská -  program Oheň (bez) naděje od 9.00 hodin v malém sále Kulturního domu v Telecím. Součástí programu bude historický exkurz do let 1939 - 45 s hudebním doprovodem a promítáním dokumentu z putování žáků po stopách ležáckých dětí z Ležáků do Chelmna. Vystoupí: Mgr. Táňa Janošová, operní pěvkyně Brno, hudební doprovod: Martin Jakubiček, sólista brněnské filharmonie, průvodní slovo: Ing. František Bobek, Československá obec legionářská.

10.12. - úterý - žáci 1.stupně navštíví program v Centru Bohuslava Martinů v Poličce - Od doby kamenné...

12.12. - čtvrtek - VÁNOČNÍ BESÍDKA - od 15.30hodin v budově školy, na programu bude divadelní a hudební vystoupení žáků, vánoční dílny, nebude chybět ani drobné občerstvení, přijďte s námi strávit příjemné předvánoční odpoledne, těšíme se na Vás.

17.12. - úterý - předvánoční loutkové divadlo pro žáky 1. - 3. tříd.

19. 12. - čtvrtek - 5. - 9. ročník - turnaj v badmintonu

20. 12. - pátek - vánoční besídky ve třídách a překvapení

 


LISTOPAD

V prvním listopadovém týdnu se žáci seznámí s americkou kulturou, jejími reáliemi, zvyky, tradicemi a nebude chybět ani ochutnávka amerických jídel.

5.11. - úterý - pedagogická porada, čtvrtletní hodnocení.

7.11. - čtvrtek - žáci 1.st. se zúčastní programu na téma odpady, navštíví nás lektoři Ekocentra Paleta v Chrudimi.

7.11. - čtvrtek - rodičovská schůzka, od 15.00hodin v jednotlivých třídách.

17.11. - neděle - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii.

25. 11. - pondělí - Příběhy bezpráví: projekce filmu Postavení mimo hru (o odsouzení a věznění českých hokejistů), beseda s panem Františkem "Čuňasem" Stárkem (český publicista, bývalý šéfredaktor časopisu Vokno, disident a vězeň totality odsouzený na 5 let odnětí svobody, pracovník v Ústavu pro studium totalitních režimů).
Program: 10.00 - Úvod a projekce filmu
                  11.00 - Beseda s panem F. Stárkem

Na film i besedu srdečně zveme i veřejnost.  

26.11. - úterý -  žáci 2.st. – Síla lidskosti, Tylův dům, florbal Polička - florbal přesunut na 3.12..

Povánka na kurz pletení z pedigu

 


 

ŘÍJEN

1. 10. - úterý - ukázka výcviku dravců 10.00h MŠ + 1., 2. roč., 11.00h 3. - 9. ročník, vybíráme 35,-

2. 10. - středa - žáci 9. ročníku mají možnost navštívit burzu škol, koná se v multifunkčních prostorách Fabriky ve Svitavách od 8 do 16 hodin.

3. 10. - čtvrtek - beseda se zástupcem školy v Třemošnici, 9. roč. ve 13 h.

7. 10. - pondělí - 2. stupeň, pojedeme do Poličky na výstavu významného poličského rodáka Zbyška Siona, poté navštívíme 66. Umělecký salon, vybíráme 25,- .

9. 10. - středa - 8. - 9. roč. pojede do Žďáru nad Sázavou navštívit nízkoprahové centrum pro děti a mládež Ponorka.

10. 10. - čtvrtek - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ke zhlédnutí bude také závěrečná výstava  projektu "Spolu jsme začali, spolu pokračujeme". Vystaveny budou páce dětí naší školy, školy v Korouhvi a Oldřiši. Nebude chybět ani malý kulturní program a občerstvení. Podrobný program bude upřesněn. Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne, těšíme se na Vás. Výstavu můžete zhlédnout do pátku 18.10.  v přízemí školy.

16. 10. - středa - v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now - Postavme se hladu připravila Společnost Člověk v tísní akci s názvem: Naše posvícení - Světový den výživy. Cílem je podpořit lokální spotřebu potravin a poukázat na problém hladu ve světě. Naše škola se zapojila a paní kuchařky nám sestaví jídelníček z lokálních zdrojů. Pro žáky bude připravena projekce filmů na dané téma. 

21. 10. - pondělí - beseda na téma Bezpečí na facebooku, oba stupně.

22. 10. - úterý - z provozních důvodů je stanoveno ředitelské volno, děkujeme za pochopení

28. 10. - pondělí - Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu.

29.- 30. 10. - Podzimní prázdniny

31.10. - čtvrtek - ůčast žáků 8. a 9. ročníku na akci Technohrátky, žáci navštíví Střední školu
zahradnickou a technickou v Litomyšli, kde pro ně bude přichystaný program, při něm se seznámí s vybranými obory školy. Technohrátky = projekt na podporu technického vzdělávání Pardubického kraje.

 


ZÁŘÍ

24. 9. přespolní běh, Liboháj Polička

25. 9.  v 15. 30 Slavnostní ukončení projektu "Spolu jsme začali, spolu pokračujeme", který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Akce se bude konat v budově Základní školy Oldřiš. Zároveň se uskuteční verisáž výsavy dětských prací.

26. 9. žáci 4., 5., 6. ročníku navštíví divadelní představení Sluha dvou pánů v provedení ZUŠ B. Martinů v Tylově domě. Předcházet bude beseda v městské knihovně. Cesta tam i zpět linkovým autobusem. (Tzv. sedmičku k divadlu a zpět v  10, 35, zastávka "u divadla")

26.9. - zahájení výstavy dětských prací z projektu "Spolu jsme začali, spolu pokračujeme", zahájení proběhne v 16.00 v budově školy, jste srdečně zváni.

27. 9. pojede celá škola na exkurzi do Technického muzea Brno. Ráno odjezd v 7,00 od pomníku, zpět budou žáci rozvezeni (asi okolo 16. hodiny). Jízdné placeno z peněz ESF OPVK. Vstupné 75,- Kč. S sebou: svačinu, kapesné.

Program: Těšany - prohlídka historické kovárny

                  Brno - 1. stupeň program Ulička řemesel, 2. stupeň Kovolitectví

                            - tzv. herna (IQ park)

Informace k začátku školnímu roku 2013/2014:

Školní rok začíná v pondělí 2. září v 7.30hodin společným slavnostním zahájením

TĚŠÍME SE NA VÁS

2. září vaří školní jídelna  pouze pro MŠ

 

ČERVENEC - SRPEN - PRÁZDNINY

ČERVEN

5.6. žáci 1.stupně navšívili v Brně zabavní centrum Bongo.

6.6. jeli žáci 1.stupně do Poličky na dopravní hřiště, potom navštívili výstavu "Něco pro kluky, něco pro holky" v CBM.

12.6. končí sběr hliníku. Vyhodnocení sběru proběhne 20.6. po 4. vyučovací hodině

13.6. je pro žáky připraven program Zdravá pětka

17.6.- 25.6.- vybírání usušených léčivých bylin

18.6. žáci se zúčastní projektu Nenech sebou zametat

20.6. beseda s panem Filipem Rosenkrancem o jeho působení v Africe

25.6.  pro zájemce se uskuteční sportovní odpoledne s opékáním a spaním ve škole

28.6.  ukončení školního roku 2012/2013, loučení s deváťáky, vítání prvňáčků

29.6.- 31.8. - PRÁZDNINY

 

 

 

KVĚTEN

Sběr léčivých bylin-  žáci mohou  sbírat byliny po celý květen . Poslední týden v červnu se budou vybírat. Byliny lze sbírat i během prázdnin a přinést je v září. Peníze za byliny budou žákům proplaceny .Ceník bylin k nahlédnutí na této adrese:

http://www.bylinymikes.cz/fotky1/fotos/_c_95SKMBT_C22413040309470.pdf

3. 5. jedou dvě čtyřčlenná družstva mladších a starších žáků na oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů do Poličky

V období od 13. 5. do 7.6. bude probíhat celostátní testování žáků z 5. a 9. ročníku z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka

13.5. naši školu navštíví lektoři ze Střediska volného času Mozaika, žáci budou mít možnost si vyrobit košíky z pedigu.

14. 5.  v rámci projektu " Spolu jsme začali, spolu pokračujeme" pojedou všichni žáci na exkurzi do Světlé nad Sázavou. Jede se ráno v 7:15 h zvláštním autobusem, Návrat po 14h.

15.5. oblastní kolo poznávání rostlin v Poličce.

22.5. vítězové oblastního kola poznávání rostlin pojedou do okresního kola v Litomyšli.

23.5. vítězné družstvo mladších žáků z oblastní dopravní soutěže mladých cyklistů konané v Poličce pojede na okresní kolo do Svitav.

30.5.- 1.6. žáci 6.- 8.ročníku pojedou na školní výlet do Mladočova, navštíví obuvnické muzeum ve Skutči, muzeum dýmek v Proseči, Toulovcovy maštale a pěšky se vrátí do Borové.

Žáci 9.ročníku stráví poslední květnový týden na Krétě, kde se budou věnovat poznávání historie a odpočinku u moře.

 

 

 

DUBEN

15.4. přijede do školy Divadélko pro školy z Hradce Králové s představením Nová dobrodružství veverky Zrzečky pro žáky 1.stupně.

15.4. žáci 2.stupně pojedou do Poličky na festival filmů Jeden svět. Návrat v 9:38h z Poličky a pokračování ve výuce 4.vyučovací hodinou.

16.4. proběhnou rodičovské schůzky od 15:00hodin.

17.4. na festival Jeden svět pojedou žáci 1.stupně, kteří před festivalem absolvují lekci plavání.

17.4. odpoledne pojedou žáci 2.stupně na poznávání živočichů do Poličky.

22.4. Den Země - vyvěšení vlajky k Recyklohraní, projekt E-DUR - Zlatá niť, úklidová vycházka, den zakončíme společným opékáním.

30.4. pojedou žáci druhého stupně do plaveckého bazénu do Litomyšle. Jede se v 11h z Telecího. Předpokládaný návrat v 16:38 h. z Poličky. Vstupné do bazénu na 1,5h stojí  55Kč.

  V dubnu se uskuteční sběr starého papíru. 30.4. bude papír odvezen. Žáci mohou nosit svázané balíčky papíru od poloviny dubna. Peníze za papír budou žákům proplaceny.

U školy byl umístěn sběrný kontejner na textil, obuv a hračky. Kontejner je přístupný všem. Věci musí být čisté a zabalené. Noste balíky menších rozměrů.

 

BŘEZEN

7.3. žáci absolvují základy první pomoci

13.3. žáci 1.stupně zahajují první lekci plavání v Poličce. Na plavání budou jezdit každou středu ranním autobusem, vracet sebudou vzhledem ke změně jízdního řádu  zvláštním autobusem.

22.3. pojedou žáci 1.stupně do Poličky na výukový program - Den vody

22.3.  sběrný den hliníku

26.3. do školy přijede Divadélko z Hradce Králové s představením Divadelní cestopis aneb
Evropou od renesance po realismus
, které zhlédnou žáci 2. stupně

27.3 po lekci plavání navštíví žáci středisko volného času Mozaika v Poličce a zde se zúčastní  ručních dílen.

28.- 29.3. velikonoční prázdniny

 

 

ÚNOR

Začínáme se sběrem hliníku. Sběrné dny budou každý poslední pátek v měsíci. Odměněni budou nejlepší třídy i jednotlivci. Sběr  skončí v červnu.

1.2. pololetní prázdniny

4. - 8. 2.  jarní prázdniny

11.2. přijedou pracovníci z DM Mozaika Polička s programem o dopravní výchově pro                1. stupeň. Druhá část programu proběhne 18.2.

20.2. pojedou žáci 1.stupně ranním autobusem do Poličky bruslit. S sebou: svačinu, pití. Nutné jsou rukavice. Návrat v 10:40 h. do školy.

22.2. sběrný den hliníku

26. 2. pojede bruslit 2. stupeň. Před bruslením navštíví program v CBM v Poličce - výstava Zmařené osudy a film Hanin kufřík.

 

 

LEDEN

21.1. se 1. stupeň zúčastní programu : Policie se představuje

24.1. zástupci České policie seznámí žáky 2.stupně s nebezpečím FACEBOOKU

25.1. žáci 1. stupně a poté žáci 2. stupně se budou moci seznámit s kulturou a životem v Africe. Do školy přijede skupina AFRIKANA. Vstupné 60Kč.

29.1. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY od 14.00 hodin

31.1. žáci obdrží hodnocení své práce za 1. pololetí

1.2. jednodenní  pololetní prázdniny, na které hned navazují jarní prázdniny

4.2.- 8. 2. jarní prázdniny

 

 

UŽIJTE SI KRÁSNÉ A KLIDNÉ SVÁTKY 

V NOVÉM ROCE JEN TO DOBRÉ

 

PROSINEC

4.12. - jede 1.stupeň na výstavu Betlémů do CBM v Poličce.

5.12. - dívky 8.-9.ročníku pojedou na oblastní kolo ve florbalu do Poličky. Vzhledem k malému počtu dívek v těchto třídách, pomohou jim děvčata ze 6. a 5. ročníku.

6.12. - dívky 3. - 5.ročníku pojedou na krajské kolo mládežnického florbalu do Pardubic. Současně chlapci 8.-9. ročníku pojedou na oblastní kolo ve florbalu do Poličky

10.12. - vánoční dílničky v kulturním domě v Telecím v 16h.

20.12. - školní vánoční dílny - zpracovávání dřeva, kovu, skla - v rámci projektu Spolu jsme začali, spolu pokračujeme

21.12. - poslední školní den v roce 2012.

22.12. - 4.1. 2013 - vánoční prázdniny

3.,4.1.2013 - ředitelské volno

 

LISTOPAD

6.11.  Rodičovská schůzka v 15 hod. ve školní jídelně, proběhnou doplňující volby do školské rady

7.11.  žáci 1.stupně, především chlapci ze 4. a 5. ročníku pojedou na okresní kolo ve florbalu do Svitav.

13.11.  žáci 9.ročníku se zúčastní besedy k volbě povolání s panem Korábem, pracovníkem Úřadu práce z Poličky

16.11. pro žáky  6.- 9.ročníku proběhne projekce a beseda s panem Janem Kellerem na téma: Příběhy bezpráví

17.11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

29. 11.  žáci 1. stupně shlédnou divadelní představení Betlém


 

ŘÍJEN

1.10. Oblastní kolo v malé kopané v Poličce, žáci 8. - 9. ročníku

2.10.  Žáci 9.ročníku mohou se svými rodiči navštívit Multifunkční centrum FABRIKA ve Svitavách,kde se uskuteční přehlídka středních škol od 9 hod. do 16h.

2.10.  Žáci 1. - 8.ročníku pojedou do Hvězdárny v Hradci Králové, kde absolvují připravený program pro školy a do Muzea Emila Holuba v Holicích.Odjíždí se již ráno v 6:30h z Telecího. Dojíždějící žáci budou dopraveni osobními auty. Předpokládaný návrat : 15hodin. Žáci               2. stupně předběžně zaplatí 200 Kč za autobus a vstupné.

3. 10.  Přespolní běh v Liboháji, Polička

24.10.  Drakiáda, 1. stupeň ZŠ

25.10.  Podzimní prázdniny

26.10.  Podzimní prázdniny

28.10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu

29.10. Přijede do školy divadlo Štafličky s pohádkou BROUČČÍ USPÁVANKA. Pohádku shlédne 1.stupeň a MŠ.


 

ZÁŘÍ

3.9. Slavnostní zahájení nového školního roku

17.9. Schůze rodičů MŠ

28.9. Státní svátek - Den české státnosti


 

 

 

 

ČERVEN

1.6. Den dětí -oslaví se akcemi ve škole - elektronická střelnice, dopravní předpisy online a na hřišti - jízda zručnosti na kole a koloběžce, ukázka výcviku psů.

5.6. školní výlet 1.stupně do Moravského krasu

7.- 9.6. školní výlet 2.stupně na Kutnohorsko

20.6. žáci 1.stupně navštíví CBM v Poličce  program:" Kdo si hraje,nezlobí." Žáci 2.stupně pojedou na tento program poslední červnový týden.

22.6. pojedou dvě družstva na cyklistickou soutěž do Poličky na dopravní hřiště.

29.6. zakončení školního roku 2011/2012

30.6. - 31.8. hlavní prázdniny

 

 

 

 

KVĚTEN

1.5. státní svátek - Svátek práce

7.5. ředitelské volno

8.5. státní svátek - Den vítězství

18.5. v 9h se ve škole uskuteční vystoupení Radima Zenkla. Jedné se o syna L.Zenkla, autora světoznámých učebnic hudby. Bližší informace najdete na webu:www. zenkl.com

I nadále budou žáci 1. stupně jezdit každou středu na plavání do Poličky.V příštím roce se nebude žákům přispívat na výuku plavání a rodiče budou v případě zájmu hradit 10lekcí sami.Jedná se o částku 500Kč. Již nyní je třeba rozhodnout, zda se Vaše dítě výuky zúčastní.

5.6. pojede 1.stupeň na výlet do Moravského krasu. Předpokládaná cena je 550 Kč.

7.-9.6. pojede na školní výlet do Kutné Hory 2.stupeň. Na čtvrtek je plánovaná prohlídka Kostnice a dolů na těžbu stříbra. V pátek se projdeme po památkách v okolí Kutné Hory a v sobotu se vracíme zpět. Dvě noci strávíme v autokempu Malešov ve vlastních stanech a s vlastní stravou.Předběžná cena: 600Kč. Podrobné informace žáci  obdrží do 10.5.

 

 

 

DUBEN

5.-6.4. - velikonoční prázdniny

Bude probíhat sběr starého papíru. Žáci mohou nosit papír svázaný do balíčků od 10.dubna do 25.dubna. Karton je třeba vytřídit od ostatního papíru. Peníze budou žákům za papír proplaceny.

I nadále budou žáci prvního stupně jezdit každou středu na plavecký výcvik

25.4. další sběrný den hliníku

Začínají se objevovat první léčivé byliny a tak žáci mohou začít sbírat. Usušené byliny se budouvybírat až v červnu

 

 

 

BŘEZEN

1. 3. jede 6.-9.ročník  do CBM Polička na výukový program zaměřený na dílo grafika Jiřího Šindlera . Cena programu : 25 Kč . Žáci po absolvování programu půjdou na zimní stadion bruslit. Cena bruslení: 10 Kč. Návrat linkovým autobusem ve 12:38h z Poličky.

12.3.- 16.3. - jarní  prázdniny

21.3. začíná 1. stupeň jezdit na plavání do Poličky. Výuka plavání bude probíhat každou středu a to v 10 lekcích. Žáci, kteří se  plavání neúčastní budou chodit do školy.

26.3.  žáci 2.stupně se zúčastní filmového festivalu JEDEN SVĚT v Poličce. Vstupné 40 Kč.

28.3. filmový festival Jeden svět navštíví žáci 1.stupně po výuce plavání.

30. 3. další sběrný den hliníku.

 

 

ÚNOR

20.2. přijedou pracovníci ze záchranné stanice Žleby s dravci. Žáky seznámí s charakteristickými znaky dravců a způsobem jejich života. Cena 35 Kč.

27.2. přijedou herci z divadla z Hradce Králové s pohádkou o cestovateli Dr. E. Holubovi. Vstupné bude podle počtu diváků předběžně asi 80 Kč.

V únoru opět zahájíme soutěž ve sběru hliníku. Sběrné dny budou vždy každý poslední pátek v měsíci. Sbírají se především víčka od jogurtů, obaly od paštik a nápojů.U plechovek je třeba zkusit magnetem dno, protože bývá ze železa a to nám pak ve sběrně nevezmou.

Soutěží třídy, ale také jednotlivci. Odměnou budou dorty a drobné věcné ceny.

Koncem dubna proběhne sběr starého papíru. Vybírat se bude poslední týden před odvozem. Podrobnosti budou sděleny později.

 

 

 

LEDEN

Školní jídelna :

Na základě VYHLÁŠKY ze  SBÍRKY ZÁKONŮ č. 463 ze dne 23.12.2011 dochází ještě ke změně ceny  stravy v MŠ a to z 20 Kč na 26 Kč.

LYŽAŘSKÝ  VÝCVIK

vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám, které neumožnily konání výcviku v loňském roce, se lyžařský výcvik uskuteční letos. Jakmile napadne dostatek sněhu, budou žáci 6.,7. a 8. ročníku absolvovat výuku na svahu v Telecím. V případě nedostatku sněhu by žáci měli výcvik na sjezdovce ve Svratce a to předběžně poslední únorový týden.

S podrobnějšími informacemi budou žáci seznámeni během února.

Prosíme rodiče, aby svým dětem zajistili příslušné lyžařské vybavení. Na některých školách celé vybavení půjčují. Cena se pohybuje kolem 500 Kč na 5dní.

 

 

PROSINEC

Novinky ze školní jídelny:

vzhledem k tomu, že se od 1.1.2012 zvyšuje DPH u potravin , dojde ke zvýšení ceny obědů následovně:

1.- 4. třída : zvyšuje se cena obědu ze 14 Kč na 17Kč                                                                   

5.-9.   třída :  zvyšuje se cena obědu ze 16 Kč na 19 Kč

MŠ   -  zvyšuje se cena za stravu dopolední - z 16 Kč na 19 Kč

                                     za stravu celodenní  - z 20 Kč na 23 Kč

od 5.12.- 9.12. se vybírají peníze za obědy za listopad

od 19.12. - 22.12. se vybírají peníze za obědy za prosinec

 

8.12.  proběhne vánoční besídka  v 16 hodin v kinosále kulturního domu. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele na předvánoční setkání.

13.12. přijede do školy divadlo z Hradce Králové s vystoupením  V + W. Vstupné je podle počtu diváků , asi 80 Kč. Vystoupení navštíví žáci 5.-9. ročníku. Najde se místo i pro zájemce z řad rodičů. Začátek je ve 13 hodin.

15.12. jede 1.stupeň do CBM do Poličky na projekt - Jak se žije s handicapem. Odjezd ráno linkovým autobusem v 7h a zpět se vzhledem ke změnám v jízdním řádu vracíme do školy nikoliv domů.Vstupné 25 Kč je hrazeno z fondu.,

22.12. je pro děti 1.-5.ročníku připraveno překvapení. Program je naplánován na 8:30 h do kulturního domu . Předpokládaná cena je 50 Kč.

23.12.- 2.1. 2012 vánoční prázdniny

 

LISTOPAD

8.11. žáci 2.stupně jedou do divadla do Pardubic na představení Černá komedie.Vstupné činí 80 Kč plus jízdenka na vlak. Odjíždíme z Borové v 7:15h a opět se vrátíme do Borové nebo do Poličky. Do Borové budou žáci svezeni osobními auty učitelů.

15.11. se v koná v budově školy v 15hodin schůze rodičů

17.11. čtvrtek - státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

18.11. pátek - ředitelské volno

21.11. navštíví naši školu příslušníci České policie a seznámí žáky nejdříve prvního stupně a poté druhého stupně s problematikou šikany na školách.

29.11. proběhne na ZŠ v Oldřiši  závěrečný projektový den k  projektu- Vracíme se domů,vracíme se ke kořenům.

 

 

 

 

ŘÍJEN

12.10. jedou žáci 2.stupně ranním autobusem do Poličky do kina na film Lidice.Vstupné je     40Kč.

26.10.-27.10. podzimní prázdniny

28.10.- státní svátek - vznik ČSR

 

 

ZÁŘÍ

20. 9. výlet na Veselý kopec. Jede se zvláštním autobusem v 7:40h od autobusové zastávky od Pomníku padlých. S sebou svačinu, pití.Oblečení do každého počasí.Návrat  přibližně ve 14hod. Možnost rozvozu žáků při zpáteční cestě.

20.9.  bude zvolen náhradní program, z důvodu celodenního vypnutí elektrického proudu.Program bude upřesněn později.

28.9.  státní svátek Den české státnosti

Od října začnou pracovat kroužky:

výtvarný - středa ve 13:00 - p.uč. Jedličková                                                                                  keramický - středa 13:00 - p. uč. Šírková                                                                                       florbal - pondělí 13:00 - 14: 00 - p.uč.Štursová                                                                             časopis - středa 13:00 - p.uč.Soukal                                                                                                         angličtina  1.-2.tř. - čtvrtek -5.hod - p.uč. Kosíková

 

 

 

 

________________________________________________________________________

 

 

 

 

ČERVEN

14.6. přijede do školy divadlo z Hradce Králové a vystoupí s představením pro 1. stupeň a MŠ.

10. 6. končí soutěž ve sběru hliníku. Vyhodnocení s odměnami se uskuteční poslední červnový týden. Kromě odměn zbudou peníze na zakoupení her,  či sportovního náčiní. Pokud máte nějaký nápad, co by se dalo koupit (jedná se asi o 1000Kč) napište jej prosím do komentářů.Věci budou žáci užívat hlavně ve družině nebo při hodinách Tv.

16.6. pojede 2.stupeň do Poličky do CBM na program BAROKO a projde si farmářský trh, který bude tento den v Poličce.Návrat bude autobusem ve 12:15h z Poličky, ráno se jede v 7h.

13.6. od tohoto dne mohou žáci nosit usušené léčivé byliny. Vybírat se budou do pondělí 27.6. a pak až po prázdninách.

 

 

KVĚTEN

31.5. na výlet jede 1.stupeň ZŠ společně s MŠ. Žáci se zúčastní zážitkového programu v Lozicích na téma: Cesta sýra-sýr vlastoručně.

25.5. projektový den v Korouhvi- Řemesla,která přežila. Žáci se na akci dopraví linkovým ranním autobusem a objednaným autobusem, který poveze žáky z Oldřiše.Návrat ve 12:40h.

 

Výlet Tři Studně 12.- 14.5. 2011

 

Program:

1. den: Sraz v 7.20h na autobusové stanici v Krásném. Děti se mezi sebou a s učiteli domluví na odvozu. 7.30h odjezd do Žďáru nad Sázavou((Zelené hora, prohlídka města)odpoledne příjezd na Sykovec,ubytování v autokempu

2. den: Nové Město na Moravě ,exkurze v ČOV,muzeum,prohlídka města

3. den: pěší cesta do Sněžného, kde bude výlet ukončen ve 12 hodin

 

Doprava: vlastní, po domluvě s rodiči a učiteli

Ubytování: maringotky v kempu, možnost vaření, lůžkoviny v ceně

Jídlo: z vlastních zásob, 2. den společné opékání (kdo chce), snídani koupíme

S sebou: vhodné oblečení a obuv do přírody, příruční zavazadlo, vhodné vybavení do deště

Cena: asi 400,-

V ceně – ubytování, jízdenky, vstup na Zelenou horu, vstup do muzea, potraviny.

 

 

DUBEN

 

6.4proběhne další odpoledne věnované projektu EU, tentokrát na téma doprava

8.4. všichni žáci pojedou ranním autobusem do Poličky na filmový festival JEDEN SVĚT.          1. stupeň shlédne filmy v Divadelním klubu ,2.stupeň v CBM. Žáci se budou vracet v 10:45 z Poličky.

12.4. organizujeme  v 15 hodin v budově školy informační odpoledne pro rodiče . Informace budou podávány ve třídách.

13.4. žáci se budou fotografovat. Focení neproběhne po třídách, ale ve skupinách 1. stupeň, 2.stupeň a školka. Fotografie budou panoramatické a cena je 75 Kč. Není povinné si foto odebrat. Klasické červnové fotografování nebude.

20.4. bude tento den věnován aktivitám ke Dni Země

21.4.-22.4. velikonoční prázdniny

26.4.  sběrný den hliníku

27.4.  poslední den sběru starého papíru. Papír bude odvezen 28.4. ráno.

 

První nebo druhou neděli podle počasí se uskuteční první akce turistického kroužku.

Plánovaná trasa : Spělkovská lávka, Spělkov, Krásné, Pustá Rybná. Návrat z Pusté Rybné autobusem v 16:07 zpět ke zdravotnímu středisku.  Cestou hry v přírodě, zastávka u koní (Krásné), poznávání hezkých míst.

S sebou jídlo na celý den, pití, drobné na autobus, případně občerstvení.  Dotazy na telefonu:733 776 398 paní Tereza Pecková                                                                            

Sraz: v 9: 00 v Telecím u zdravotního střediska. Kdo bude mít zájem, vyplní lístek , který dostane ve škole a  potvrzený od rodičů  zase přinese do školy.

 

 

BŘEZEN

 

7.3.- 11.3 jarní prázdniny. Během prázdnin bude v Poličce v provozu zimní stadion denně od 10 - 11: 30 hod. a odpoledne od 13 -14:30 hod.

17.3. žáci 2.stupně pojedou v rámci tělesné výchovy do bazénu do Poličky.Jede se odpoledne ve 13hod. autobusem. Návrat je v 16 h z Poličky.Vstupné a autobus si platí každý sám.

22.3. začíná plavecký výcvik žákům 4. a 5.ročníku

23.3. žáci 1.stupně jedou do Poličky do divadla na hudební pořad pro děti: Hodina zkoušení a zpěvu s J. Uhlířem. Žáci ještě navštíví CBM na téma masopust. Jede se ranním autobusem. Návrat v 10:45 h z Poličky. Vstupné bude hrazeno z fondu.

25.3. sběrný den hliníku

Koncem dubna škola zorganizuje sběr starého papíru. Peníze za odevzdaný papír se dětem opět proplatí.

 

 

 

ÚNOR

23.2. proběhne  program pro 6.-8.r.na téma Prevence sociálně patologických jevů, zajištěný  Policií ČR Svitavy

24.2. přijedou na naší školu zástupci občanského sdružení M.O.S.T. a Pontopolis s workshopem na téma cestování a migrace v Himalájích.  Žáci 2. stupně se interaktivní formou seznámí s tradicemi Tibetu a Himalájí, se způsobem života v drsných podmínkách a mají možnost srovnat vlastní život s životy tibetských dětí v exilu.

SBĚR HLINÍKU - také v letošním roce budeme vybírat hliník a to především to, co bychom doma vyhazovali do komunálního odpadu: víčka od jogurtů, plechovky od nápojů, kelímky od paštik

První sběrný den bude v pátek 25.2. a pak každý poslední pátek v měsíci. V červnu proběhne vyhodnocení  tříd i nejlepších jednotlivců. První cena bude opět dort. Množství hliníku za třídu se bude přepočítávat na jednoho žáka třídy.

 

 

LEDEN

25.1. pojede 1.stupeň bruslit na zimní stadion do Poličky.Odjezd ranním autobusem. Jízdné si hradí žáci sami, vstupné bude hrazeno z fondu.Prosíme,aby žáci měli vhodné oblečení a nutné jsou rukavice.Po bruslení se žáci 4.a 5.ročníku vrací do školy a mají odpolední vyučování

Žáci 2.stupně pojedou bruslit ve čtvrtek 3.2.

4.2. jsou pololetní prázdniny

 

LISTOPAD

2.11. proběhne schůze rodičů v 15h. ve školní jídelně.Po společném zahájení budou podávány informace o prospěchu žáků v jednotlivých třídách.

4.11. od 13h.do14.30h proběhne ve škole program osobnostní a sociální výchovy pro 2.stupeň a 5.ročník.

5.11. jede 1.stupeň do Poličky na představení Patla a Matla.Po představení budou následovat ukázky pantomimy pro děti.Vstupné 30 Kč je hrazeno z fondu.

8.11. navštíví žáci 1.stupně divadelní představení v Tylově domě v Poličce.Vstupné 35Kč je hrzeno z fondu. Jízdné na obě akce si platí žáci sami.Návrat v 10.40 h. z Poličky.Pokud má jet dítě rovnou domů, musí přinést lístek od rodičů.

10.11. navštíví 2.stupeň Centrum B.Martinů v Poličce,kde se zúčastní programu JAK NÁŠ PRADĚDEČEK S PRABÁBI OURODU HOJNOU Z POLE SKLÍZELI- vstupné 20 Kč a prohlédne si 63.umělecký salon v Městské galeriri - vstupné 20Kč. Návrat ve 12.15h z Poličky.

16.11. půjdou žáci 1.stupně pouštět draky.Prosíme rodiče,aby na tento den dětem připravili draky.V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

V rámci projektu VRACÍME SE DOMŮ,VRACÍME SE KE KOŘENŮM absolvují všichni žáci každý měsíc jeden program vedený pedagogy z naší školy,z Korouhve nebo Oldřiše.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ž

(Fantom Opery, 7. 6. 2016 21:15)

žůžo